Newsletter

Praktyki i staże

Praktyki i staże

Jesteś ciekawy, jak wygląda praca konstruktora inżyniera jakości lub inżyniera procesu na co dzień i w praktyce? A może raczej proces produkcji interesuje cię bezpośrednio od strony pracy maszyn? W SMP Poland dajemy możliwość sprawdzenia się w roli konstruktora, inżyniera procesu lub pracownika działu utrzymania ruchu.

W ramach programu praktyk i staży, we współpracy z Politechniką Białostocką zapraszamy do wysyłania zgłoszeń studentów Politechniki Białostockiej zainteresowanych praktyką zawodową w największej motoryzacyjnej firmie produkcyjnej w regionie.

O więcej szczegółów pytaj w Dziale HR SMP Poland i w Biurze Karier Politechniki Białostockiej.

Praktyki w Dziale Konstrukcji

W czasie praktyk w tym dziale zapoznasz się z funkcjonowaniem parku maszynowego w poszczególnych sekcjach. Dowiesz się, w jaki sposób zgodnie z procedurą i systemem wdrażać wyrób według standardów branży samochodowej IATF. Będziesz pracować z dokumentacją konstrukcyjną projektowanych wyrobów oraz wspierać Konstruktora przy prowadzeniu projektów dla nowych wyrobów. Do Twoich zadań będzie również należała pomoc w budowie i testowaniu prototypów nowych wyrobów, a także udział w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych.

Praktyki w Dziale Jakości

W czasie praktyk w tym dziale zapoznasz się z funkcjonowaniem parku maszynowego w poszczególnych sekcjach. Dowiesz się, w jaki sposób zgodnie z procedurą i systemem wdrażać wyrób według standardów branży samochodowej IATF. Będziesz pracować z dokumentacją systemową oraz wspierał nadzorowanie procesu produkcji wyrobów – dokonywał analizy wyrobów niezgodnych, pomagał rozwiązywać problemy jakościowe bieżącej produkcji.

Praktyki w Dziale Technicznym

W czasie praktyk w tym dziale zapoznasz się z funkcjonowaniem parku maszynowego w poszczególnych sekcjach. Dowiesz się, w jaki sposób zgodnie z procedurą i systemem wdrażać wyrób według standardów branży samochodowej IATF. Do Twoich zadań będzie należało wsparcie Technologa przy wdrażaniu nowych wyrobów oraz pomoc w rozwiązywaniu prostych problemów procesowych. Weźmiesz także udział w prowadzeniu analiz PFMEA, budowy planów kontroli i instrukcji stanowiskowych.

Praktyki w Dziale Utrzymania Ruchu

W czasie praktyk zapoznasz się z zasadami zarządzania jakością procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu oraz systemów zarządzania jakością (nomy ISO). Będziesz pomagać w procesach zakupowych w utrzymaniu ruchu i wesprzesz zarządzanie magazynem części zamiennych. Nauczysz się, jak dobierać i bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyrządami i sprzętem do wykonywania pracy. Weźmiesz udział w działaniach prewencyjnych działu i w planowanych przeglądach. Będziesz asystować przy usuwaniu awarii jako wsparcie Działu Utrzymania Ruchu w wykonywaniu codziennych obowiązków.

Praktyki w Dziale Zaopatrzenia

W czasie praktyk w Dziale Zaopatrzenia nauczysz się wystawiać zamówienia w systemie JDE, będziesz weryfikować i kompletować dokumenty celne oraz faktury z dokumentami przyjęć magazynowych. Nauczysz się wystawiać zlecenia kooperacji zewnętrznej. Dowiesz się, jak sprawdzać zapotrzebowanie materiałowe i stocki magazynowe. Będziesz wykonywał analizy raportów zaopatrzeniowych oraz wspierał właściwy obieg dokumentacji w firmie.