Newsletter

Restrykcje COVID-19 w SMP Poland

Restrykcje COVID-19 w SMP Poland

Od lutego 2020 w SMP Poland sp. z o.o. funkcjonuje powołany przez Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego Sztab Antykryzysowy, którego celem jest podejmowanie działań, zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę znaną jako COVID-19.

Każdy z pracowników ma prawo zwrócić się do dowolnej osoby ze sztabu w sprawie COVID-19. Sztab spotyka się co najmniej raz w tygodniu, a w przypadku konieczności codziennie. Sztab Antykryzysowy korzysta z komunikacji zdalnej – on-line.

Wybrane restrykcje

Utrzymywanie dystansu między pracownikami na odległość co najmniej 1,5 m. Jest to odległość, której przestrzegania wymaga się w każdej sytuacji kontaktu pomiędzy pracownikami.

Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających nos i usta wszędzie poza swoim stanowiskiem pracy, a także na swoim stanowisku pracy w razie nieplanowanego kontaktu.

Dezynfekcja rąk pracowników. W określonych miejscach w SMP Poland udostępnione zostały dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym do rąk oraz atomizery z płynem do dezynfekcji innych powierzchni.

W związku z długą żywotnością wirusa, w celu uniknięcia zakażenia, konieczna jest także powierzchni użytkowych – blatów biurek, stołów w salach konferencyjnych, klamek itd. Obowiązkowa dezynfekcja obejmuje również stanowiska produkcyjne, wózki ręczne, czy widłowe.

Pomiar temperatury u wszystkich pracowników i gości bezdotykowym termometrem.

Spożywanie posiłków odbywa się wyłącznie w budynku firmy. Kuchni używamy jedynie do przygotowywania posiłków lub napojów oraz zmywania naczyń, nie korzystamy z niej w celu spożywania posiłków.

Do odwołania obowiązuje zakaz organizowania bezpośrednich spotkań. Zachęcamy do przeprowadzania rozmów i konsultacji zdalnie, on-line – przy użyciu telefonów lub aplikacji, nawet w celu skontaktowania się ze współpracownikami siedzącymi niedaleko. W przypadku, kiedy spotkanie jest konieczne, zgodę na nie musi wyrazić Dyrektor Pionu oraz Dyrektor Generalny.

Zawiesza się wyjazdy do klientów i kontrahentów do odwołania. Jeśli uznaje się, że spotkanie jest ważne i powinno się odbyć, sytuację opiniuje Dyrektor Pionu, a ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu.

Przyjmowanie osób spoza firmy jest ograniczone do niezbędnego minimum i sytuacji koniecznych. Są to następujące przypadki: rekrutacje nowych osób do pracy, wizyty serwisantów, firmy sprzątającej, Poczty Polskiej dostarczającej korespondencję oraz firmy od systemów pożarowych. Każda przychodząca spoza firmy osoba, niebędąca pracownikiem SMP Poland, wypełnia oświadczenie oraz przy pomocy bezdotykowego termometru sprawdzana jest tej osobie temperatura ciała.

Zaplanowane i nowe szkolenia mogą odbywać się jedynie w formule zdalnej (on-line). Szkolenia wymagające bezpośredniego uczestnictwa zostają przełożone na najbliższy rokujący termin, przypuszczalnie umożliwiający przeprowadzenie szkolenia.

Umożliwienie pracy zdalnej osobom, które mogą ją wykonywać poza biurem. Przy pełnym wsparciu naszego działu IT odbywa się to bezproblemowo.

Aktualności dotyczące restrykcji dostępne są na firmowym Intranecie oraz rozsyłane są także wiadomościami e-mail oraz SMS do wszystkich pracowników – także w formie nagrań video.

Pełna wersja Informatora Pracowniczego

Zapoznaj się z naszym pełnym Informatorem Pracowniczym dotyczącym COVID-19.

Stosuj nasz standard i pracuj bezpiecznie!